Hovedbestyrelsesmøde søndag d. 13. februar 2022 kl. 13.00
Online møde

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 6. november 2021
 3. Mailafstemninger siden sidste HB-møde
 4. Forretningsudvalgets beretning
 5. Økonomi og regnskab
 6. Dansk Skaksalg
 7. Divisionsturneringen – fastlæggelse af datoer for 2022/2023.
 8. Sponsorudvalg
 9. Kommende DSU-arrangementer
 10. Kvinde DM – nyt format
 11. Forslag til Reglementsændringer v/Vagn Lauritzen
 12. Reglement for kandidatklassen ved DM
 13. Idé katalog på hjemmesiden
 14. Kontingentopkrævning for førstegangsmedlemmer
 15. Nyt fra hovedkredsene

Bilag:

Referat
Pkt. 4 – Forretningsudvalgets beretning
Pkt. 5 – Økonomi og regnskab
Pkt. 10 – Kvinde DM, nyt format
Pkt. 11 – Forslag til Reglementsændringer v/Vagn Lauritzen – opsummering
Pkt. 11 – Forslag til Reglementsændringer v/Vagn Lauritzen – dommerlicens- nuværende
Pkt. 11 – Forslag til Reglementsændringer v/Vagn Lauritzen – dommerlicens – forslag
Pkt. 11 – Forslag til Reglementsændringer v/Vagn Lauritzen – EMT reglement – nuværende
Pkt. 11 – Forslag til Reglementsændringer v/Vagn Lauritzen – EMT reglement – forslag
Pkt. 11 – Forslag til Reglementsændringer v/Vagn Lauritzen – reglement for DM – nuværende
Pkt. 11 – Forslag til Reglementsændringer v/Vagn Lauritzen – reglement for DM – forslag
Pkt. 13 – Idé katalog på hjemmesiden
Pkt. 13 – Idé katalog på hjemmesiden
Pkt. 13 – Idé katalog på hjemmesiden
Pkt. 15 – Nyt fra hovedkredsene

Hovedbestyrelsesmøde søndag d. 4. september 2022 kl. 10.00
Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart.

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 15. april 2022
 3. Godkendelse af referat for Delegeretmødet 2021
 4. Mailafstemninger siden sidste HB-møde
 5. Forretningsudvalgets beretning
 6. Dansk Skaksalg ApS
 7. Økonomi og regnskab
 8. Godkendelse af program for Divisionsturneringen 2022-23
 9. Vilkår for Divisionsturneringen
 10. Elite og Landshold – hvad gør vi fremadrettet
 11. Dansk Skak Unions pige-DM
 12. Budget strategi drøftelse
 13. Budget 2023 – 1. behandling
 14. Forslag om tilladelse af fælleshold i Divisionsturneringen
  (14. a. Ansættelse af person i fleksjob)
 15. Nyt fra hovedkredsene
 16. Eventuelt

Bilag:

Referat
Pkt. 5 – Forretningsudvalgets beretning
Pkt. 5 – Orienteringsbilag om IT udvikling
Pkt. 7 – Økonomi og regnskab
Pkt. 8 – Divisionsturnerings program udkast
Pkt. 13 – Budget 2023
Pkt. 14 – Forslag om tilladelse af fælleshold i Divisionsturneringen
Pkt. 14a – Ansættelse af person i fleksjob
Pkt. 15 – Nyt fra hovedkredsene
Pkt. 15 – Medlemstal

Hovedbestyrelsesmøde søndag d. 6. november 2022 kl. 10.00
Hotel Fredericia, Fredericia

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat af HB-mødet den 4. september 2022
 3. Mailafstemninger siden sidste HB-møde
 4. Forretningsudvalgets beretning
 5. Økonomi og regnskab
 6. Oplæg til ny elitepolitik v/ Holger Lodahl
 7. Budget 2023 – 2. behandling
 8. Nyt fra hovedkredsene
 9. Eventuelt

Bilag:

Referat
Pkt. 4 – Forretningsudvalgets beretning
Pkt. 6 – Oplæg til ny elitepolitik v/ Holger Lodahl
Pkt. 7 – Budget 2023 – 2. behandling
Pkt. 8 – Nyt fra hovedkredsene