Hovedbestyrelsesmøde søndag den 1. december 2013 på Hotel Scandic, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV.

 

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referatet af HB mødet 18. august 2013
3. Forretningsudvalgets beretning
4. Nyt fra hovedkredsene
5. IT systemer – gæst Michael Nielsen
6. Seminar
7. Økonomi og Regnskab
8. Budget for 2014 2. behandling
9. Eventuelt

 

Bilag:
Referat
Punkt 2 – Referatindsigelse vedrørende 18.08.13 fra Tim Bjerre
Punkt 3 – Beretning fra kvindelandstræner november 2013
Punkt 3 – Beretning fra Landstræner november 2013
Punkt 3 – Beretning fra seniorskak chefen
Punkt 3 – Beretning ungdomslandstræner 20131201
Punkt 3 – FU beretning 1 December 2013
Punkt 5 – Ungdomsskak – Nye DSU turneringer

 

Hovedbestyrelsesmøde søndag den 18. august 2013 på Hotel Scandic, Hvidkærvej 25, 5250  Odense SV.


Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referatet af HB mødet 29. marts 2013
3. Forretningsudvalgets beretning
4. Nyt fra hovedkredsene
5. Økonomi og Regnskab
6. Budget for 2014 1. behandling
7. Godkendelse af Divisionsturneringsplanen.
a. Divisionsturneringsstruktur.
8. Reglement for DM i Hurtigskak
9. Reglement for DM i Hurtigskak for kvinder
10. Reglement for Pokalturneringen
11. HBs forretningsorden
12. Reglement for Ungdoms DM
13. Eventuelt

 

Bilag:
Referat

Punkt 3 – Beretning til HB-møde 18. august 2013
Punkt 4 – Hovedkreds Medlemstal kvartalsvis
Punkt 6 – Budgetforslag 2014
Punkt 8 – Reglement for DM i hurtigskak
Punkt 9 – Reglement for DM i Hurtigskak for kvinder
Punkt 10 – Reglement for Pokalturneringen
Punkt 11 – HBs Forretningsorden

 

 

Hovedbestyrelsesmøde fredag d. 29. marts 2013 på Konventum, Gl. Hellebækvej 70, 3000 Helsingør.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referatet af HB mødet 3. februar 2013
3. Forretningsudvalgets beretning
4. Økonomi og Regnskab
5. HBs referatform
6. Valg
a. Repræsentation i FIDE og ECU
b. Repræsentation i Nordisk Skakforbund
c. Repræsentation i Tankesportsforbundet
d. Ratingkomitéen
e. Dansk Skaksalgs bestyrelse
7. Nyt fra hovedkredsene
8. Forslag til divisionsturnerings struktur
9. Indstillinger til hovedkredsenes hæderstegn og initiativpriser
10. Næste periodes HB møder
11. Eventuelt

Bliag:
Referat
Punkt 3. Brev fra Thorbjørn Rosenlund
Punkt 3. FUs beretning
Punkt 3. Orienteringsbilag fra landstræneren
Punkt 3. Orienteringsbilag fra ungdomslandstræneren
Punkt 8. Forslag til holdturneringsstruktur
Punkt 9: Indstillinger initiativpriser
Punkt 9: Indstillinger hæderstegn

 

Hovedbestyrelsesmøde søndag den 3. februar 2013 på Hotel Scandic i Odense.

 

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af HB-mødet 4. november 2012
3. Forretningsudvalgets beretning
4. Nyt fra hovedkredsene
5. Delegeretmødet – forslag til behandling
6. Forslag til divisionsturneringsdatoer 2013-14
7. Forslag til divisionsturnerings struktur
8. Opfølgning på Visionsseminaret.
9. Udvalg og andre aktiviteter
a. Eliteudvalget
b. Ungdomsudvalget – Junior Hold DM
c. Kvindeudvalget
d. Kartoteksudvalget
10. Indstillinger til hovedkredsenes hæderstegn og initiativpriser
11. Eventuelt

 

Bilag:

Referat 

 

Bilag pkt. 3 – FU beretning 2-3 feb 2013

Bilag pkt. 4 – Hovedkreds Medlemstal kvartalsvis

Bilag pkt. 5 – forslag til delegeretmødet

Bilag pkt. 7 – Forslag til holdturnerings struktur 

Bilag pkt. 7 – Revideret forslag til ny holdturneringsstruktur

Bilag pkt. 9 a. – Statusrapport fra landstræneren

Bilag pkt. 9 c. – Status fra kvindelandstræneren – januar 2013

 

DSU vælger at offentliggøre det reviderede Bilag 7 samtidig med det oprindelige bilag, da det reviderede bilag allerede har været offentliggjort på DSUs hjemmeside.