Hovedbestyrelsesmøde søndag d. 14. februar 2021
Mødet afholdt virtuelt

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 15. november 2020
 3. Mailafstemninger siden sidste HB-møde
 4. Forretningsudvalgets beretning
 5. Økonomi og regnskab
 6. Corona situationen – udsættelser el. aflysninger af DSU arrangementer
 7. Divisionsturneringen – datoer
 8. Skakhåndbogen – opdatering og konvertering til elektronisk dokument
 9. Opfølgning på ting, der vedtages
 10. Vejledning til turneringssystemer
 11. Fastlæggelse af mødedatoer frem til påsken 2022
 12. Nyt fra hovedkredsene
 13. Eventuelt

Bilag:

Referat
Pkt. 4 : Beretning
Pkt. 4 : Medlemstal
Pkt. 8 : Forslag vedr. Skakhåndbogen
Pkt. 9 : Opfølgning på tidligere vedtagelser
Pkt. 10 : Vejledninger til turneringssystemer
Pkt. 12 : Nyt fra Hovedkredsene


Hovedbestyrelsesmøde søndag d. 2. maj 2021
Mødet afholdt virtuelt

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 14. februar 2021
 3. Mailafstemninger siden sidste HB-møde
 4. Forretningsudvalgets beretning
 5. Økonomi og regnskab
 6. Dansk Skoleskak
 7. Delegeretmøder 2020 og 2021
 8. Lønomkostninger i DSU
 9. Aflysning af DM 2021
 10. Nyt fra hovedkredsene
 11. Eventuelt

Bilag:

Referat
Pkt. 3 : Online afstemninger
Pkt. 4 : FU’s beretning
Pkt. 5 : Økonomi og regnskab
Pkt. 8 : Lønomkostninger i DSU
Pkt. 9 : Aflysning af DM 2021
Pkt. 10 : Nyt fra Hovedkredsene


Hovedbestyrelsesmøde søndag d. 29. august 2021 kl. 10.00
på Hotel Fredericia, Vestre Ringvej 76, 7000 Fredericia.

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 2. maj 2021
 3. Mailafstemninger siden sidste HB-møde
 4. Sponsorudvalget v/Jørn Brandt orienterer
 5. Forretningsudvalgets beretning
 6. Dansk Skaksalg ApS
 7. Økonomi og regnskab
 8. Godkendelse af program for divisionsturneringen 2021-22
 9. Anklage om valgsvindel
 10. Registrering af fremmøde ved delegeretmøder.
 11. Delegeretmøde 2020, gennemgang af stillede forslag
 12. Delegeretmøde 2021, gennemgang af stillede forslag
 13. Budget 2022 – 1. behandling
 14. Hjemmesiden
 15. Praksisændring for automatisk lyn- og hurtigskak rating korrektion (Holger Lodahl)
 16. Ind og udmeldelser (Per Rasmussen)
 17. Dommerkursus som webinar (Per Rasmussen)
 18. Sponsorsøgning (Per Rasmussen)
 19. Reglement for Online Hybrid Skak (Per Rasmussen)
 20. Kasserer posten i DSU (Per Rasmussen)
 21. Forslag om principper for tilrettelæggelse af divisionsturneringen (Skanderborg Skakklub)
 22. Nyt fra hovedkredsene
 23. Eventuelt

Bilag:

Referat
Pkt. 5 – Forretningsudvalgets beretning
Pkt. 8 – Divisionsturneringen 2021-2022
Pkt. 9 – Rygter om valgsvindel
Pkt. 9 – Fremmødte og udleverede stemmesedler

Pkt. 9 – Mail vedr. udlevering af stemmesedler
Pkt. 12 – Forslag til download af Skakbladet
Pkt. 12 – Forslag vedr. Dansk Skaksalg
Pkt. 12 – Forslag om FU og HB’s økonomiske rammer
Pkt. 12 – Forslag vedr. tidsfrist for offentliggørelse af referater
Pkt. 12 – Forslag vedr. Juniorinstruktørstøtte
Pkt. 12 – Forslag vedr. fuldmagter
Pkt. 13 – Budgetforslag 2022
Pkt. 13 – Budgetforslag 2022 fra Per Rasmussen
Pkt. 15 – Vedr. korrektion af lyn og hurtigskak
Pkt. 16-20 – Ind- og udmeldelser, Dommerkursus, Sponsorsøgning, Hybrid skak og Kassererposten
Pkt. 21 – Tilrettelæggelse af divisions turneringen (Skanderborg Skakklub)
Pkt. 22 – Medlemstal
Pkt. 22 – Nyt fra hovedkredsene


Hovedbestyrelsesmøde søndag d. 7. november 2021 kl. 10.00
på Hotel Fredericia, Vestre Ringvej 76, 7000 Fredericia.

Dagsorden:

Pkt. 1 – Godkendelse af dagsorden
Pkt. 2 – Godkendelse af referat af HB-mødet d. 29. august 2021
Pkt. 3 – Mailafstemninger siden sidste HB-møde
Pkt. 4 – Forretningsudvalgets beretning
Pkt. 5 – Økonomi og regnskab
Pkt. 6 – Sponsorprojekt, godkendelse af handlingsplan.
Pkt. 7 – Budget 2022 – 2. behandling
Pkt. 8 – Økonomisk støtte til fastholdelse af nye medlemmer
Pkt. 9 – Praksisændring for automatisk lyn- og hurtigskak rating korrektion (Holger Lodahl)
Pkt. 10 – Kvinde DM
Pkt. 11 – Udtagelseskriterie til DM Landsholdsklassen
Pkt. 12 – Divisionsturneringen, oplæg til nye retningslinjer og tiltag.
Pkt. 13 –Nyt fra hovedkredsene.

Bilag:

Referat
Pkt. 4 – Forretningsudvalgets beretning
Pkt. 7 – Budget 2022 – 2. behandling
Pkt. 11 – Udtagelseskriterie til DM Landsholdsklassen
Pkt. 13 –Nyt fra hovedkredsene.
Pkt. 13 –Nyt fra hovedkredsene, medlemstal.