Hovedbestyrelsesmøde søndag d. 14. februar 2021
Mødet afholdt virtuelt

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 15. november 2020
 3. Mailafstemninger siden sidste HB-møde
 4. Forretningsudvalgets beretning
 5. Økonomi og regnskab
 6. Corona situationen – udsættelser el. aflysninger af DSU arrangementer
 7. Divisionsturneringen – datoer
 8. Skakhåndbogen – opdatering og konvertering til elektronisk dokument
 9. Opfølgning på ting, der vedtages
 10. Vejledning til turneringssystemer
 11. Fastlæggelse af mødedatoer frem til påsken 2022
 12. Nyt fra hovedkredsene
 13. Eventuelt

Bilag:

Referat
Pkt. 4 : Beretning
Pkt. 4 : Medlemstal
Pkt. 8 : Forslag vedr. Skakhåndbogen
Pkt. 9 : Opfølgning på tidligere vedtagelser
Pkt. 10 : Vejledninger til turneringssystemer
Pkt. 12 : Nyt fra Hovedkredsene

Hovedbestyrelsesmøde søndag d. 2. maj 2021
Mødet afholdt virtuelt

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 14. februar 2021
 3. Mailafstemninger siden sidste HB-møde
 4. Forretningsudvalgets beretning
 5. Økonomi og regnskab
 6. Dansk Skoleskak
 7. Delegeretmøder 2020 og 2021
 8. Lønomkostninger i DSU
 9. Aflysning af DM 2021
 10. Nyt fra hovedkredsene
 11. Eventuelt

Bilag:

Referat
Pkt. 3 : Online afstemninger
Pkt. 4 : FU’s beretning
Pkt. 5 : Økonomi og regnskab
Pkt. 8 : Lønomkostninger i DSU
Pkt. 9 : Aflysning af DM 2021
Pkt. 10 : Nyt fra Hovedkredsene