KLUBMEDLEMMER: Langt den mest almindelige medlemsform i Dansk Skak Union er klubmedlemmer, der betaler et kontingent til klubben, som så videresender en del af kontingentet til henholdsvis Dansk Skak Union og den tilhørende hovedkreds efter de fastlagte satser. Her på www.skak.dk kan en oversigt over alle landets klubber findes.

Kontingenter til Dansk Skak Union, og stigningen pr. 1/7 2024, fremgår af nedenstående.

BØRN JUNIORER VOKSNE SENIORER
Pr. kvartal
100,00
125,00
150,00
125,00
Årligt
400,00
500,00
600,00
500,00

Vi har også andre former for medlemskaber.

ENKELTMEDLEMMER: Hvis du p.t. ikke vil være medlem af en klub, er der også mulighed for at blive enkeltmedlem af Dansk Skak Union. Enkeltmedlemmer har samme ret som klubmedlemmer til at deltage i turneringer, som spilles i DSU`s regi, dog ikke holdturneringer. Henvendelse om enkeltmedlemskab skal ske til den hovedkreds, hvor man geografisk hører til, og det er også hertil man betaler sit kontingent. Se nærmere i tabellen her:

HOVEDKREDS GEOGRAFISK OMRÅDE KONTAKTPERSON OG -INFO ÅRLIGT KONTINGENT
1. Storkøbenhavn Bjarke Rosenborg Winther
kasserer@ksu.dk
800
2. Vest- og Sydsjælland Bjarne Haahr
kasserer@2-hk.dk
622
3. Fyn Jan Stage
kasserer@fsu-skak.dk
720
6. Østjylland Erik Mouridsen
kasserer@6-hk.dk
620
7. Nordjylland Willy Møller
willymoeller@dbmail.dk
620
8. Nordsjælland & Bornholm Reto Sørensen
kasserer@8hk.dk
660
9. Vestjylland Leif Hamborg
leifhamborg@hotmail.com
620
Sydjysk Syd- og Sønderjylland Claus Marcussen
kasserer@sydjysk-hk.dk
622

Landets opdeling i 8 hovedkredse kan ses på det vedlagte kort. (Sydjysk Hovedkreds er en sammenlægning af de tidligere 4. og 5. hovedkredse). Størstedelen af kontingentet går til Dansk Skak Union, mens en mindre del går til den enkelte hovedkreds. Når der er (for det meste små) forskelle i de samlede beløb, skyldes det at hovedkredsenes kontingenter er forskellige. Kontingent for juniorer og seniorer er ca. 100 kr. lavere end kontingentet for ”voksne” (20-64 år).

NETMEDLEM: Hvis du kun er interesseret i at spille skak online i DSU-regi, er det muligt at blive netmedlem, med et kontingent på 200 kr. årligt. Dette medlemskab giver ikke ret til at spille fysiske turneringer eller til Skakbladet. Henvendelse til Arild Rimestad på online@skak.dk. Se også online.skak.dk.

ABONNENT PÅ SKAKBLADET: Alle DSU-medlemmer (dog ikke netmedlemmer) modtager automatisk Skakbladet 4 gange årligt. Men ved henvendelse til kasserer@skak.dk kan man også blive abonnement uden at være DSU-medlem. Prisen er 300 kr. årligt, hvis man bor i Danmark og 400 kr., hvis man bor i udlandet.