Hovedbestyrelsesmøde lørdag d. 4. februar 2018 på BEST WESTERN Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 12. november 2017
 3. Forretningsudvalgets beretning
 4. Økonomi og regnskab
 5. Dansk Skaksalg ApS
 6. PR projekt
 7. Fastlæggelse af datoer for divisionsturneringen 2018/19
 8. Reglement for divisionsturneringen
 9. Drøftelse af sponsoraftale
 10. Nedsættelse af udvalg til sponsorsøgning
 11. Struktur for Divisionsturneringen/Skakligaen
 12. Fordeling af stemmetal i HB
 13. Nyt fra hovedkredsene
 14. Eventuelt

 

Bilag:

 

Referat

Bilag til pkt. 3 – Forretningsudvalgets beretning

Bilag til pkt. 6 – Oplæg fra Rune Friborg

Bilag til pkt. 6 – Eksempel

Bilag til pkt. 6 – Informationsudvalgets kommentarer

Bilag til pkt. 7 – Forslag til Divisionsplan

Bilag til pkt. 7 – Kalender

Bilag til pkt. 8 – Ændring af divisions reglement

Bilag til pkt. 8 – Spillende Kampleder

Bilag til pkt. 10 – Sponsorudvalg m.m.

Bilag til pkt. 12 – Forslag til ændring af stemmetal

Bilag til pkt. 13 – Nyt fra Hovedkredsene

Bilag til pkt. 13 – Medlemstal pr. 31.12.2017

 

 

Hovedbestyrelsesmøde lørdag d. 30. marts 2018 på Hotel Svendborg, Centrumspladsen 1, 5700 Svendborg

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 4. marts
 3. Forretningsudvalgets beretning
 4. Økonomi og regnskab
 5. Divisionsturneringen
 6. Medlemskampagne
 7. Fide-Trainer kursus i Danmark
 8. Pige/kvinde event
 9. Valg
  1. Repræsentation i FIDE og ECU
  2. Repræsentation i Nordisk Skakforbund
  3. Repræsentation i Tankesportsforbundet
  4. Ratingkomiteen
  5. Dansk Skaksalgs ApS’s bestyrelse
  6. Turneringskomite til divisionsturneringen
  7. Divisionsturneringsudvalg
  8. Valg af divisionsturneringsleder
 10. Hæderstegn og initiativpræmier
 11. Nyt fra hovedkredsene
 12. Næste periodes HB-møder
 13. Eventuelt

 

Bilag:

 

Referat

Bilag til pkt. 3 – Forretningsudvalgets beretning

Bilag til pkt. 5 – Gruppeinddeling Divisionsturnering

Bilag til pkt. 5 – Status Divisionsturnering

Bilag til pkt. 6 – Medlemskampagne – bilag 1

Bilag til pkt. 6 – Medlemskampagne – bilag 2

Bilag til pkt. 6 – Medlemskampagne – bilag 3

Bilag til pkt. 8 – Pige og kvindeskak

Bilag til pkt. 10 – Hæderstegn og initiativpræmier

Bilag til pkt. 12 – Nyt fra hovedkredsene

 

 

Hovedbestyrelsesmøde lørdag d. 26. august 2018 på BEST WESTERN Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 30. marts 2018
 3. Godkendelse af referat af Delegeretmødet d. 1. april 2018
 4. Mailafstemninger siden sidste HB-møde
 5. Forretningsudvalgets beretning
 6. Økonomi og regnskab
 7. 1. behandling af budget 2019
 8. Dansk Skaksalg ApS
 9. PR projekt
 10. Godkendelse af divisionsturneringsprogrammet 2018/19
 11. Reglement for divisionsturneringen Forslag om at kunne spille i flere holdturneringer.
 12. 6 HK Forslag om brugerbetaling på ELO ratede turneringer.
 13. 6 HK Forslag om afskaffelse af hurtig- og lynskak rating
 14. 6 HK – Forslag om redegørelse fra Eliteudvalget
 15. Nyt fra hovedkredsene
 16. Eventuelt

 

Bilag:

 

Referat

Bilag til pkt. 5 – Beretning

Bilag til pkt. 7 – Budgettal

Bilag til pkt. 11 – Ændring af pgf. 10d

Bilag til pkt. 11 – Ændring reglement divisionsturnering

Bilag til pkt. 12 – 6. HK. Forslag på brugerbetaling på ELO

Bilag til pkt. 13 – 6. HK. Forslag om afskaffelse af hurtigskak rating

Bilag til pkt. 14 – 6. HK. Foreslag om redegørelse fra Elite udvalg

Bilag til pkt. 14 – Beretning Eliteudvalg

Bilag til pkt. 15 – Nyt fra Hovedkredsene

 

 

Hovedbestyrelsesmøde lørdag d. 11. november 2018 på BEST WESTERN Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 26. august 2018
 3. Mailafstemninger siden sidste HB-møde
 4. Forretningsudvalgets beretning
 5. Økonomi og regnskab
 6. 2. behandling af budget 2019
 7. Dansk Skak Unions LOGO
 8. Dansk Skaksalg ApS
 9. PR projekt
 10. Reglement for DM i Lynskak
 11. Reglement for DM i Hurtigskak
 12. Reglement for DM i Hurtigskak for kvinder
 13. Reglement for Kandidatklassen ved DM
 14. Fjernelse af kvindeklasse og reglement for kvinde event
 15. Reglement for Pige DM
 16. Skakhåndbogen – afsnit 4 REGLEMENT FOR DM OG KOORDINEREDE TURNERINGER
 17. Stillingtagen til forsøget i pokalturneringen
 18. Ratingreglementet – formel godkendelse af automatisk regulering af lyn og hurtigskak rating
 19. Dansk Skak Unions bankforbindelse (lukket punkt)
 20. Nyt fra hovedkredsene
 21. Eventuelt

 

Bilag:

 

Referat

Bilag til pkt. 1 – Stemmetal pr. 1. juli 2018

Bilag til pkt. 3 – Dispensation til U-DM

Bilag til pkt. 3 – Præsidentvalg i FIDE

Bilag til pkt. 4 – Beretning

Bilag til pkt. 6 – Budget for seniorskak 2019

Bilag til pkt. 6 – DSU budgetoplæg 2019.pdf

Bilag til pkt. 6 – Budget for kvindelandsholdet

Bilag til pkt. 10 – Forslag til reglement for lynskak-DM

Bilag til pkt. 12 – Forslag til ændring af reglement til DM i hurtigskak for kvinder

Bilag til pkt. 13 – Kandidatklassen inkl. kvinde-DM

Bilag til pkt. 14 – Kvinde DM reglementet

Bilag til pkt. 15 – Pige DM reglementet

Bilag til pkt. 16 – EMT reglementet (med ændringsmarkeringer)

Bilag til pkt. 16 – EMT reglementet

Bilag til pkt. 16 – Dansk Skak Unions ratingsystem (med ændringsmarkeringer)

Bilag til pkt. 16 – Dansk Skak Unions ratingsystem

Bilag til pkt. 16 – Dommerlicens

Bilag til pkt. 18 – Forslag til automatisk regulering af lyn

Bilag til pkt. 20 – Medlemsantal pr. 1-10-2018