Hovedbestyrelsesmøde søndag d. 9. februar 2020 på Milling Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 3. november 2019
 3. Mailafstemninger siden sidste HB-møde
 4. Forretningsudvalgets beretning
 5. Økonomi og regnskab
 6. Forslag vedr. Skaknævnets kompetenceområde (9. HK)
 7. Forslag vedr. divisionsturneringen (2. HK)
 8. Forslag vedr. administration af enkeltmedlemsskaber (6. HK)
 9. Behandling af forslag til Delegeretmødet fra ØBRO
 10. Behandling af stævning fra DS.
 11. Forslag til ændring af forretningsordenen for HB
 12. Behandling af forslag til Delegeretmødet fra FU angående fremtidig fastlæggelse af DM og Delegeretmødet.
 13. Handicap OL
 14. Pigeskaklejr i 2020
 15. Ansøgning fra Chess House
 16. Ansøgning fra Fyns Skak Union
 17. Fastlæggelse af datoer for divisionsturneringen 2020/21
 18. Copenhagen 2021
 19. Nyt fra hovedkredsene
 20. Eventuelt.

Bilag:

Referat
Pkt. 3 – Mailafstemning
Pkt. 3 – Regulativ
Pkt. 4 – Beretning
Pkt. 5 – Forventet regnskab 2019
Pkt. 7 – Forslag til ændret divisionsreglement
Pkt. 8 – Forslag vedr. administration af enkeltmedlemmer
Pkt. 9 – Forslag vedr. Skakbladet
Pkt. 9 – Forslag vedr. Dansk Skaksalg
Pkt. 9 – Forslag vedr. Junior instruktør støtte
Pkt. 9 – Forslag vedr. Enkeltmedlemmer
Pkt. 10 – Dækning af evt. omkostninger vedr. Skaknævnssag 210
Pkt. 11 – Forslag vedr. eksklusions bestemmelser
Pkt. 12 – Forslag vedr. ændring af pgf. 6 og pgf. 8
Pkt. 14 – Program Pige skaklejr
Pkt. 14 – Budget Pige skaklejr
Pkt. 15 – Ansøgning fra Chess House vedr. GM turnering
Pkt. 16 – Ansøgning Fyn spiller Skak
Pkt. 16 – Projektbeskrivelse og budget Fyn spiller Skak
Pkt. 17 – Forslag til datoer for Divisionsturneringen 2020/2021
Pkt. 17 – Kalender
Pkt. 19 – Nyt fra Hovedkredsene


Hovedbestyrelsesmøde søndag d. 14. juni 2020 på Hotel Fredericia, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 9. februar 2020
 3. Mailafstemninger siden sidste HB-møde
 4. Forretningsudvalgets beretning
 5. Økonomi og regnskab
 6. Dansk Skaksalg
 7. Vilkår for tilskud til turneringer.
 8. FIDE rating afgifter
 9. Corona situationen – udsættelser el. aflysninger af DSU arrangementer.
 10. Online-skak – ny medlemskategori med nedsat kontingent.
 11. Forslag om online holdturnering
 12. Divisionsturneringen – fastlæggelse af grupper
 13. Ny hjemmeside – skak.dk er teknisk forældet.
 14. GDPR håndtering
 15. Skakhåndbogen – opdatering og konvertering til elektronisk dokument.
 16. Sag om ophavsretskrænkelse via holdturnerings systemet.
 17. Valg
  1. Repræsentation i FIDE og ECU
  2. Repræsentation i Nordisk Skakforbund
  3. Repræsentation i Tankesportsforbundet
  4. Rating komiteen
  5. Dansk Skaksalg ApS’s bestyrelse
  6. Turneringskomite til divisionsturneringen
  7. Divisionsturneringsudvalg
 18. Nyt fra hovedkredsene
 19. Eventuelt

Bilag:

Referat
Pkt. 3 – Mailafstemninger
Pkt. 4 – Beretning 
Pkt. 4 – Beretning fra kvindelandstræneren
Pkt. 4 – Beretning fra ungdomslandstræneren
Pkt. 5 – DSU Imagekampagne
Pkt. 5 – Ungdoms NM
Pkt. 5 – Økonomioversigt
Pkt. 11 – Dansk skakliga på nettet
Pkt. 12 – Divisionsturneringen grupper 
Pkt. 15 – Opdatering af Skakhåndbogen
Pkt. 15 – Forslag til opdatering af Skakhåndbogen
Pkt. 18 – DSU Medlemstal 2016 – 2020
Pkt. 18 – Nyt fra Hovedkredsene


Hovedbestyrelsesmøde søndag d. 30. august 2020 på Hotel Fredericia, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 14. juni 2020
 3. Mailafstemninger siden sidste HB-møde
 4. Forretningsudvalgets beretning
 5. Økonomi og regnskab
 6. Dansk Skaksalg
 7. Vilkår for tilskud til turneringer.
 8. Covid-19 situationen – genopblussen – status og konsekvenser.
 9. Divisionsturneringen – godkendelse af turneringsplan.
 10. Hosting & ny hjemmeside – status.
 11. Skakhåndbogen – status.
 12. Delegeretmøde 2020.
 13. Online Skakkoordinator.
 14. Budget 2021 – 1. behandling.
 15. Webbaseret håndtering af enkeltmedlemmer.
 16. Nyt fra hovedkredsene
 17. Eventuelt

Bilag:

Referat
Pkt. 3 – Afstemning om Skakliga struktur 2020-2021
Pkt. 15 – Webbaseret håndtering af enkeltmedlemmer
Pkt. 16 – Nyt fra hovedkredsene


Hovedbestyrelsesmøde søndag d. 27. september 2020 (online)

Deltagere: Poul Jacobsen, Poul Guldbæk Olesen, Arild Rimestad, Jesper Scherling Fris, Holger Lodahl, Niels Steen Larsen, Michael V. Nielsen, Karl Posselt, Bjarne Sønderstrup*, Per Rasmussen, Morten Fabrin.
Der var forlods afbud fra Allan Andersen, mens Claus Andersen aldrig fik etableret forbindelse til mødet.
*Bjarne Sønderstrup fik først etableret forbindelse efter dagsordenens punkt 1.

Dagsorden

 1. Godkendelse af Divisionsturneringsplan
 2. U-DM er udsat, hvis muligt prøver arrangørerne at få afviklet i nov./dec. (hermed er punktet faktisk klaret)
 3. DM i Svendborg – skal vi aflyse eller køre med reduceret deltagertal?
 4. Delegeretmøde – skal det udsættes yderligere til nov./dec. en gang
 5. Kort orientering om den ny hjemmeside

Ad 1) Divisionsturneringsudvalget ved Peter Olsen, redegjorde for 2 indsigelser fra henholdsvis Frederiksberg og Nørresundby for HB.
HB besluttede at tiltræde udvalgets afgørelse om ikke at tage indsigelsen fra Frederiksberg til følge og besluttede endvidere ikke at tage Nørresundbys indsigelse til følge.
Herefter blev den samlede afviklingsplan godkendt.
Vedrørende den første dobbeltweekend i skakligaen kan de øjeblikkelige restriktioner medføre en af følgende løsninger.
A) Restriktionerne lempes og stævnet gennemføres som planlagt i Skanderborg.
B) Stævnet i Skanderborg fordeles på 2 forskellige fysiske adresser, evt. Skanderborg og Chess House.
C) Stævnet i Skanderborg udskydes, og placeres i en passende weekend senere på sæsonen (øvrige runder spilles som planlagt hvis muligt)

Ad 2) U-DM er udsat itv. Arrangørerne forsøger at finde plads til afvikling i nov/dec.

Ad 3) DM i Svendborg reduceres til kun at omfatte LH klassen og Kandidatklassen. Alle øvrige klasser må desværre aflyses.
Der indføres deltagerbegrænsning på kandidatklassen, som maksimalt må få 30 deltagere. Desuden bliver der ikke adgang for publikum – dette naturligvis for at holde stævnet under 50 deltagere inklusive diverse officials.
I tillæg til dette punkt behandlede HB en tråd på Facebook hvor der spørges til reglerne for reserveindsættelse i LH klassen, skulle der indtræffe et afbud. Det var HBs opfattelse at arrangørerne tolker reglerne korrekt.

Ad 4) Delegeretmødet udsættes, der findes hurtigst muligt et egnet sted et fornuftigt sted i landet, og indkaldes på ny.

Ad 5) HB fik en kort orientering om arbejdet med den nye hjemmeside.


Hovedbestyrelsesmøde søndag d. 15. november 2020 på Hotel Fredericia, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 30. august 2020
 3. Mailafstemninger siden sidste HB-møde
 4. Bogprojekt
 5. Forretningsudvalgets beretning
 6. Økonomi og regnskab
 7. Vilkår for tilskud til turneringer
 8. Budget 2021 – 2. behandling
 9. Midlertidig ændring af Skakhåndbogens afsnit 4, paragraf 36
 10. Corona-situationen – udsættelser eller aflysninger af DSU-arrangementer
 11. Nyt fra hovedkredsene
 12. Eventuelt

Bilag:

Referat
Pkt. 4 – Forretningsudvalgets beretning
Pkt. 8 – Budget 2021
Pkt. 9 – Forslag om FIDE rating som DM kvalifikation
Pkt. 11 – Medlemstal
Pkt. 11 – Nyt fra Hovedkredse