Hovedbestyrelsesmøde søndag d. 9. februar 2020 på Milling Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 3. november 2019
 3. Mailafstemninger siden sidste HB-møde
 4. Forretningsudvalgets beretning
 5. Økonomi og regnskab
 6. Forslag vedr. Skaknævnets kompetenceområde (9. HK)
 7. Forslag vedr. divisionsturneringen (2. HK)
 8. Forslag vedr. administration af enkeltmedlemsskaber (6. HK)
 9. Behandling af forslag til Delegeretmødet fra ØBRO
 10. Behandling af stævning fra DS.
 11. Forslag til ændring af forretningsordenen for HB
 12. Behandling af forslag til Delegeretmødet fra FU angående fremtidig fastlæggelse af DM og Delegeretmødet.
 13. Handicap OL
 14. Pigeskaklejr i 2020
 15. Ansøgning fra Chess House
 16. Ansøgning fra Fyns Skak Union
 17. Fastlæggelse af datoer for divisionsturneringen 2020/21
 18. Copenhagen 2021
 19. Nyt fra hovedkredsene
 20. Eventuelt.

 

Bilag:

 

Referat

Pkt. 3 – Mailafstemning

Pkt. 3 – Regulativ

Pkt. 4 – Beretning

Pkt. 5 – Forventet regnskab 2019

Pkt. 7 – Forslag til ændret divisionsreglement

Pkt. 8 – Forslag vedr. administration af enkeltmedlemmer

Pkt. 9 – Forslag vedr. Skakbladet

Pkt. 9 – Forslag vedr. Dansk Skaksalg

Pkt. 9 – Forslag vedr. Junior instruktør støtte

Pkt. 9 – Forslag vedr. Enkeltmedlemmer

Pkt. 10 – Dækning af evt. omkostninger vedr. Skaknævnssag 210

Pkt. 11 – Forslag vedr. eksklusions bestemmelser

Pkt. 12 – Forslag vedr. ændring af pgf. 6 og pgf. 8

Pkt. 14 – Program Pige skaklejr

Pkt. 14 – Budget Pige skaklejr

Pkt. 15 – Ansøgning fra Chess House vedr. GM turnering

Pkt. 16 – Ansøgning Fyn spiller Skak

Pkt. 16 – Projektbeskrivelse og budget Fyn spiller Skak

Pkt. 17 – Forslag til datoer for Divisionsturneringen 2020/2021

Pkt. 17 – Kalender

Pkt. 19 – Nyt fra Hovedkredsene

 

 

Hovedbestyrelsesmøde søndag d. 14. juni 2020 på Hotel Fredericia, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 9. februar 2020
 3. Mailafstemninger siden sidste HB-møde
 4. Forretningsudvalgets beretning
 5. Økonomi og regnskab
 6. Dansk Skaksalg
 7. Vilkår for tilskud til turneringer.
 8. FIDE rating afgifter
 9. Corona situationen – udsættelser el. aflysninger af DSU arrangementer.
 10. Online-skak – ny medlemskategori med nedsat kontingent.
 11. Forslag om online holdturnering
 12. Divisionsturneringen – fastlæggelse af grupper
 13. Ny hjemmeside – skak.dk er teknisk forældet.
 14. GDPR håndtering
 15. Skakhåndbogen – opdatering og konvertering til elektronisk dokument.
 16. Sag om ophavsretskrænkelse via holdturnerings systemet.
 17. Valg
  1. Repræsentation i FIDE og ECU
  2. Repræsentation i Nordisk Skakforbund
  3. Repræsentation i Tankesportsforbundet
  4. Rating komiteen
  5. Dansk Skaksalg ApS’s bestyrelse
  6. Turneringskomite til divisionsturneringen
  7. Divisionsturneringsudvalg
 18. Nyt fra hovedkredsene
 19. Eventuelt

 

Bilag:

 

Referat

Pkt. 3 – Mailafstemninger

Pkt. 4 – Beretning 

Pkt. 4 – Beretning fra kvindelandstræneren

Pkt. 4 – Beretning fra ungdomslandstræneren

Pkt. 5 – DSU Imagekampagne

Pkt. 5 – Ungdoms NM

Pkt. 5 – Økonomioversigt

Pkt. 11 – Dansk skakliga på nettet

Pkt. 12 – Divisionsturneringen grupper 

Pkt. 15 – Opdatering af Skakhåndbogen

Pkt. 15 – Forslag til opdatering af Skakhåndbogen

Pkt. 18 – DSU Medlemstal 2016 – 2020

Pkt. 18 – Nyt fra Hovedkredsene