Hovedbestyrelsesmøde søndag d. 5. februar 2023 kl. 13.00
Mødet blev afholdt via Skype – men FU`s 4 medlemmer var
samlet på Hotel Fredericia.

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat af HB-mødet den 6. november 2022
 3. Forretningsudvalgets beretning
 4. Økonomi og regnskab
 5. Divisionsturneringen – fastlæggelse af datoer
 6. Kontingentforhold
 7. Strategiudvalget
 8. Ungdomsinstruktørordningen
 9. DM i hurtig- og lynskak
 10. Ungdoms-NM for hold
 11. Forslag til satsændringer vedr. divisionsturneringen
 12. Støtteforeningen
 13. Forslag til ny divisionsstruktur
 14. Hæderstegn og initiativpræmier
 15. Nyt fra hovedkredsene
 16. Dansk oversættelse af Fides regler for skak – januar 2023
 17. Eventuelt

Bilag:

Referat
Pkt. 3 – Forretningsudvalgets beretning
Pkt. 4 – Økonomi og regnskab
Pkt. 9 – DM i hurtig- og lynskak
Pkt. 13 – Forslag til ny divisionsstruktur
Pkt. 15 – Nyt fra hovedkredsene