Hovedbestyrelsesmøde søndag d. 29. november 2015 på BEST WESTERN Hotel Fredericia, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia 

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 30. august 2015
 3. Resultat af mailafstemning siden sidste HB-møde
 4. Forretningsudvalgets beretning
 5. Økonomi
 6. Budget 2016
 7. Støtteregler for internationale turneringer og andre turneringer
 8. Divisionsturneringen
 9. Forslag til ændring af ratingreglementet
 10. Harmonisering af reglement for Hurtigskak DM for kvinder og åben række.
 11. Ændring til Skakhåndbogens afsnit 1
 12. Flytning af gamle hovedkredsholdturneringer
 13. Opfølgning på seminar emner
 14. Nyt fra hovedkredsene
 15. Eventuelt

Bilag:

 

Referat

Bilag til punkt 3 – Udskiftning i divisionsturneringskomiteen

Bilag til punkt 4 – Beretning

Bilag til punkt 4 – Juniorrating

Bilag til punkt 4 – Status fra landstræneren

Bilag til punkt 5 – Regnskab

Bilag til punkt 6 – DSU budget 2016-2, 2015-08-31

Bilag til punkt 6 – Budget 2016 elite

Bilag til punkt 7 – Forslag til støtte

Bilag til punkt 8 – Status divisionsturnering

Bilag til punkt 9 – Ændring af ratingreglement

Bilag til punkt 10 – Harmonisering af hurtigskakregler

Bilag til punkt 11 – Ændringer i afsnit 1 i Skakhåndbogen

Bilag til punkt 12 – Flytning af gamle hovedkredsturneringer

Bilag til punkt 13 – Noter fra seminardagen

Bilag til punkt 14 – medlemsoversigt pr 30-09-2015

 

 

Hovedbestyrelsesmøde søndag d. 30. august 2015 på BEST WESTERN Hotel Fredericia, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia 

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 3. april 2015
 3. Resultat af mailafstemning siden sidste HB-møde
 4. Forretningsudvalgets beretning
 5. Økonomi
 6. Budget 2016
 7. Tænketanken
 8. Reglement divisionsturneringen
 9. Godkendelse af program for divisionsturneringen 2015/2016
 10. Reglement U-DM
 11. Ændring til Skakhåndbogens afsnit 1
 12. Grand-Prix system for breddespillere
 13. Nyt fra hovedkredsene
 14. Eventuelt

Bilag:

 

Referat

Bilag til punkt 3 – Afstemningstema vedr. starthjælp til skaklinie på Tjele

Bilag til punkt 3 – Vedtægter for Dansk Skak Unions sydjyske Hovedkreds underskrevet

Bilag til punkt 4 – Forretningsudvalgets beretning

Bilag til punkt 5 – DSU regnskab

Bilag til punkt 6 – Budget 2016

Bilag til punkt 8 – Ændring af divisionsturneringsreglement

Bilag til punkt 9 – Division 2015-2016 bemærkninger

Bilag til punkt 9 – Skakligaen

Bilag til punkt 9 – 1. division gr. 1

Bilag til punkt 9 – 1. division gr. 2

Bilag til punkt 9 – 2. division gr. 1

Bilag til punkt 9 – 2. division gr. 2

Bilag til punkt 9 – 2. division gr. 3

Bilag til punkt 9 – 2. division gr. 4

Bilag til punkt 10 – Forslag til ændring af reglement for U-DM

Bilag til punkt 11 – Ændring af skakhåndbogen afsnit 1

Bilag til punkt 13 – medlemstal

 

 

Hovedbestyrelsesmøde søndag d. 3. april 2015 på Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg.

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referatet af HB mødet 8. februar 2015
 3. Forretningsudvalgets beretning
 4. Økonomi og Regnskab
 5. Divisionsturneringen
 6. Landsdækkende Ungdoms Grandprix
 7. Ungdoms Hold-DM
 8. Lyn- og hurtigskak rating reglementet
 9. Valg

  a. Repræsentation i FIDE og ECU

  b. Repræsentation i Nordisk Skakforbund

  c. Repræsentation i Tankesportsforbundet

  d. Ratingkomitéen

  e. Dansk Skaksalgs bestyrelse

  f. Turneringskomite til divisionsturneringen

  g. Divisionsturneringsudvalg

 10. Nedsættelse strukturudvalg for Danmarksmesterskabet i påsken.
 11. Hæderstegn og Initiativpræmier
 12. Nyt fra hovedkredsene
 13. Næste periodes HB møder
 14. Eventuelt

Bilag:

 

Referat

Bilag til pkt. 3 – Forretningsudvalgets Beretning

Bilag til pkt. 3 – Status fra Landstræneren

Bilag til pkt. 3 – Status fra Seniorchefen

Bilag til pkt. 3 – Status fra Ungdomslandstræneren

Bilag til pkt. 5 – Divisionsturneringen

Bilag til pkt. 6 – Ungdoms Grand Prix

Bilag til pkt. 7 – Ungdoms Hold DM

Bilag til pkt. 8 – Forslag til dansk hurtig og lynskakrating

Bilag til pkt. 10 – Forslag til nedsættelse af DM udvalg

Bilag til pkt. 11 – Indstillinger til Hæderstegn 2015

Bilag til pkt. 11 – Indstillinger til Initiativpræmier 2015

 

 

Hovedbestyrelsesmøde søndag d. 8. februar 2015 kl. 10:30 på Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg.

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referatet af HB mødet 23. november 2014
3. Forretningsudvalgets beretning
4. Økonomi og Regnskab
5. Turneringssystemet
6. Divisionsturneringen
7. Entercard projekt
8. Rating reglementet
9. Opfølgning på seminar emner
10. Hæderstegn og Initiativpræmier
11. Nyt fra hovedkredsene
12. Eventuelt

 

Bilag:


Referat
Bilag til pkt. 3 – beretning
Bilag til pkt. 3 – Indstillinger til Initiativpræmier 2015
Bilag til pkt. 3 – Status fra Junior landstræner
Bilag til pkt. 3 – Status fra Kvindelandstræner
Bilag til pkt. 3 – Status fra landstræner
Bilag til pkt. 3 – Status fra Senior landstræner
Bilag til pkt. 6 – Forslag om divisionskampe på neutral bane
Bilag til pkt. 6 – Forslag til divisionsturneringsdatoer 2015 2016
Bilag til pkt. 7 – Forslag til dansk hurtig og lynskakrating
Bilag til pkt. 10 – medlemstal
Bilag til pkt. 11 – Indstillinger til Hæderstegn 2015