Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde,
afholdt online den 3. april 2024.

1. Godkendelse af dagsorden
2. Justering af dansk rating for at korrigere for deflation
3. Eventuelt

Bilag:

Referat

Hovedbestyrelsesmøde søndag den 24. marts 2024.
Mødet blev afholdt på Hotel Svendborg
.

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 19. marts 2023
  3. Forretningsudvalgets beretning
  4. Økonomi og regnskab
  5. Arvesag
  6. Divisionsturneringen – fastlæggelse af datoer
  7. Divisionsturneringen – fastlæggelse af grupper
  8. Divisionsturneringen – match- eller brætpoint
  9. Dansk Skak Unions rating system – Jens I. Madsen deltager under punktet.
  10. Forslag til Reglementsændring for DM i Lyn- og hurtigskak
  11. Delegeretmødet – FUs forslag om ændring af lovenes § 4
  12. Delegeretmødet – øvrige forslag
  13. Et bogprojekt – John Rendboe deltager under punktet
  14. Ungdomselite projekt
  15. Larsen arkivet
  16. Personsag
  17. Hæderstegn og Initiativpriser
  18. Nordisk Skakforbund – ungdomsturneringer
  19. Flere kvinder i Skakklubberne
  20. Valg
   • a. Repræsentation i FIDE og ECU
   • b. Repræsentation i Nordisk Skakforbund
   • c. Repræsentation i Tankesportsforbundet
   • d. Rating komitéen
   • e. Dansk Skaksalg ApS bestyrelse (udgår)
   • f. Turneringskomite til Divisionsturneringen
   • g. Divisionsturneringsudvalg
   • h. Divisionsturneringsledee
  21. Nyt fra hovedkredsene
  22. Næste periodes HB-møder
  23. Eventuelt

Bilag:

Referat
Pkt. 3 – Beretning HB møde 24. marts 2024
Pkt. 3 – Medlemsantal
Pkt. 4 – Status pr. 31/12
Pkt. 6 – Skak Kalender 2024-2025
Pkt. 6 – Udkast divisionsturnering 2024-2025
Pkt. 9 – Notat til HB- Rating-Kompression-2024
Pkt. 9 – Ratingreglementet forslag marts 2024 med markering af rettelser
Pkt. 9 – Ratingreglementet forslag marts 2024 endelig version
Pkt. 10 – Reglement for DM i lyn- og hurtigskak – tilføjelser
Pkt. 15 – Forslag om etablering af museum
Pkt. 17 – Indstillinger til Hæderstegn og Initiativpriser
Pkt. 18 – Nordisk Skakforbund Ungdomsturneringer
Pkt. 21 – Nyt fra Hovedkredsene

 

 1.  

 1.