Hovedbestyrelsesmøde søndag den 19. november 2023.
Mødet blev afholdt på Hotel Fredericia

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat af HB-mødet den 27. august 2023 og ekstraordinært møde den 30. september 2023
 3. Mailafstemninger siden sidste møde
 4. Forretningsudvalgets beretning
 5. Økonomi og regnskab
 6. Forslag om betaling af indskud i Europacuppen
 7. Forslag om lige vilkår for landshold i åben række og kvinderækken
 8. Uddelegering og aflastning af formand og FU
 9. Budget 2024 – 2. behandling
 10. HB`s forretningsorden
 11. Dansk rating af ikke-spillede partier
 12. Skakhåndbogen
 13. Klassificering af dommere
 14. Kontingentforhold
 15. Nyt fra hovedkredsene
 16. Eventuelt

Bilag:

Referat
Pkt. 4 – Forretningsudvalgets beretning
Pkt. 5 – Økonomi og regnskab
Pkt. 9 – Budget
Pkt. 10 – HB’s forretningsorden
Pkt. 15 – Nyt fra hovedkredsene

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde,
afholdt online lørdag den 30. september 2023.

1. Godkendelse af dagsorden
2. Divisionsturneringsstruktur
3. Eventuelt

Bilag:

Referat
Link til divisionsturneringsstruktur forslaget

Hovedbestyrelsesmøde søndag den 27. august 2023.
Mødet blev afholdt på Hotel Fredericia.

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat af HB-mødet den 18. juni 2023
 3. Mailafstemninger siden sidste møde
 4. Forretningsudvalgets beretning
 5. Økonomi og regnskab
 6. Abonnementspris på Skakbladet
 7. Divisionsturneringens struktur
 8. Godkendelse af program for divisionsturneringen 2023-24
 9. Satser for divisionsturneringen
 10. Fast årligt støttebeløb til Danbaseprojektet
 11. GM Seniorhold til 2024 EM / VM
 12. Budget 2024 – 1. behandling
 13. Tilføjelse til turneringssystemet
 14. Kontingentforhold
 15. Nyt fra hovedkredsene
 16. Eventuelt

Bilag:

Referat
Pkt. 4 – Forretningsudvalgets beretning
Pkt. 7 – Divisionsturneringens struktur
Pkt. 15 – Nyt fra hovedkredsene

Hovedbestyrelsesmøde søndag d. 18. juni 2023.
Mødet blev afholdt som online-møde. 

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat af HB-mødet den 7. april 2023
 3. Godkendelse af referatet af Delegeretmødet 2022
 4. Godkendelse af referatet af Delegeretmødet 2023
 5. Godkendelse af referatet af ekstraordinært delegeretmøde 2023
 6. Forretningsudvalgets beretning
 7. Ændring, Fide-ratinggrænse for kvinde-danmarksmesters deltagelse i kandidatklassen
 8. Økonomi og regnskab
 9. Divisionsturneringen – strukturdebat
 10. Divisionsturneringen – løbende opdatering af resultater
 11. Valg af medlemmer til ”støtteforenings udvalg”
 12. Strukturudvalg
 13. Nyt fra hovedkredsene
 14. Eventuelt

Bilag:

Referat

Pkt. 6 – Forretningsudvalgets beretning
Pkt. 8 – Økonomi og regnskab
Pkt. 9 – Forslag til ændring af Divisionsturneringen
Pkt. 9 – Notat om divisionsstruktur.
Pkt. 12 – Nyt fra hovedkredsene

Hovedbestyrelsesmøde fredag d. 7. april 2023.
Mødet blev afholdt på Hotel Svendborg. 

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat af HB-mødet den 5. februar 2023
 3. Forretningsudvalgets beretning
 4. Økonomi og regnskab
 5. Divisionsturneringen – fastlæggelse af datoer
 6. Divisionsturneringen – fastlæggelse af grupper
 7. Divisionsturneringen – strukturdebat
 8. Divisionsturneringen – løbende opdatering af resultater
 9. Delegeretmødet – forslag om etablering af sekretariat
 10. Integrering af Dansk Skak Unions Støtteforening
 11. Valg
  • Repræsentation i FIDE og ECU
  • Repræsentation i Nordisk Skakforbund
  • Repræsentation i Tankesportsforbundet
  • Ratingkomitéen 
  • Dansk Skaksalg ApS` bestyrelse
  • Turneringskomité til Divisionsturneringen
  • Divisionsturneringsudvalget
  • Divisionsturneringsleder
 12. ”Larsen-arkivet”
 13. Forslag om ændret beregning af kandidatresultat
 14. Strukturudvalg
 15. Nyt fra hovedkredsene
 16. Næste periodes HB-møder
 17. Eventuelt

Bilag:

Referat

Pkt. 3 – Forretningsudvalgets beretning
Pkt. 7 – Forslag til ændring af Divisionsturneringen
Pkt. 7 – Høringsbrev vedr. ændring af divisions struktur
Pkt. 13 – Forslag vedr. Kandidatresultat
Pkt. 15 – Nyt fra hovedkredsene

Hovedbestyrelsesmøde søndag d. 5. februar 2023 kl. 13.00
Mødet blev afholdt via Skype – men FU`s 4 medlemmer var
samlet på Hotel Fredericia.

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat af HB-mødet den 6. november 2022
 3. Forretningsudvalgets beretning
 4. Økonomi og regnskab
 5. Divisionsturneringen – fastlæggelse af datoer
 6. Kontingentforhold
 7. Strategiudvalget
 8. Ungdomsinstruktørordningen
 9. DM i hurtig- og lynskak
 10. Ungdoms-NM for hold
 11. Forslag til satsændringer vedr. divisionsturneringen
 12. Støtteforeningen
 13. Forslag til ny divisionsstruktur
 14. Hæderstegn og initiativpræmier
 15. Nyt fra hovedkredsene
 16. Dansk oversættelse af Fides regler for skak – januar 2023
 17. Eventuelt

Bilag:

Referat
Pkt. 3 – Forretningsudvalgets beretning
Pkt. 4 – Økonomi og regnskab
Pkt. 9 – DM i hurtig- og lynskak
Pkt. 13 – Forslag til ny divisionsstruktur
Pkt. 15 – Nyt fra hovedkredsene