Hovedbestyrelsesmøde lørdag d. 11. februar 2017 på BEST WESTERN Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 27. november 2016
 3. Opfølgning på seminar emner
 4. Skakbladet
 5. Forretningsudvalgets beretning
 6. Økonomi og regnskab
 7. Retningslinierne for tilrettelæggelsen af divisionsturneringen
 8. Fastlæggelse af dato for divisionsturneringen 2017/18
 9. Udlændinge regel i divisionsturneringen
 10. Oplæg fra Tænketanken (første punkt efter frokost)
 11. Dansk Skaksalg ApS(andet punkt efter frokost
 12. Fremtidig organisering af Ungdomsskakken
 13. Hæderstegn og initiativpræmier
 14. Nyt fra hovedkredsene
 15. Eventuelt

 

Bilag:

 

Referat

Bilag til pkt. 5 – Forretningsudvalgets beretning

Bilag til pkt. 7 – Retningslinierne for divisionsturneringen

Bilag til pkt. 8 – Oplæg fra 9. Hovedkreds

Bilag til pkt. 9 – Stævning mod DSU

Bilag til pkt. 10 – Oplæg fra Tænketanken

Bilag til pkt. 14 – Medlemstal

Bilag til pkt. 14 – Nyt fra Hovedkredsene

 

 

Hovedbestyrelsesmøde fredag d. 14. april 2017 på Hotel Comwell Sport Rebild Bakker, Rebildvej 36, 9520 Skørping

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 12. februar 2017
 3. Forretningsudvalgets beretning
 4. Økonomi og regnskab
 5. Information om udvikling i medlemstal
 6. Skakbladets fremtid
 7. Informationspolitik
 8. Elitepolitik – oplæg fra 6. hovedkreds
 9. Ungdomsskak – oplæg fra 9. hovedkreds
 10. Nye regler for skakspillet
 11. Ændringsforslag vedr. U-GP
 12. Nordisk turnering 2017
 13. Pokalturneringen
 14. Divisionsturneringen
 15. Ændring af kutyme for offentliggørelse af regnskab
 16. Valg
  1. Repræsentation i FIDE og ECU
  2. Repræsentation i Nordisk Skakforbund
  3. Repræsentation i Tankesportsforbundet
  4. Ratingkomiteen
  5. Dansk Skaksalgs ApS’s bestyrelse
  6. Turneringskomite til divisionsturneringen
  7. Divisionsturneringsudvalg
  8. Valg af divisionsturneringsleder
 17. Hæderstegn og initiativpræmier
 18. Nyt fra hovedkredsene
 19. Næste periodes HB-møder
 20. Eventuelt

 

Bilag:

 

Referat

Bilag til pkt. 3 – Forretningsudvalgets beretning

Bilag til pkt. 3 – Oversigt over K-skak aktiviteter

Bilag til pkt. 3 – Status fra juniorlandstræner

Bilag til pkt. 3 – Status fra kvindelandstræner

Bilag til pkt. 3 – Status fra landstræner

Bilag til pkt. 3 – Status fra pigetræner

Bilag til pkt. 3 – Status fra seniorchefen

Bilag til pkt. 4 – Driftsregnskab

Bilag til pkt. 4 – Statusopgørelse

Bilag til pkt. 5 – Rapport over medlemsudvikling

Bilag til pkt. 6 – Skakbladet : Økonomi ved 4 numre

Bilag til pkt. 6 – Skakbladet : Læserreaktioner

Bilag til pkt. 7 – Dansk Skak Unions Informationspolitik 2017

Bilag til pkt. 8 – Elitepolitik for Dansk Skak Union – et oplæg

Bilag til pkt. 9 – Ungdomsskak – oplæg fra 9. hovedkreds

Bilag til pkt. 10 – Ændringer i FIDEs regler pr juli 2017

Bilag til pkt. 10 – FIDEs regler pr. 1. juli 2017 (nyoversat)

Bilag til pkt. 11 – Begrundelse for Ændringsforslag til U-GP reglementet

Bilag til pkt. 11 – U-GP Reglement med ændringer.

Bilag til pkt. 12 – Nordisk turnering 2017

Bilag til pkt. 13 – Foreslag til ændring af Reglement for pokalturneringen

Bilag til pkt. 14 – Status ved afslutning

Bilag til pkt. 14 – Gruppeinddeling 2017/2018

Bilag til pkt. 15 – Forslag til kutyme ændring vedr. offentliggørelse af unionens årsregnskab.

Bilag til pkt. 18 – Medlemstal

 

 

Hovedbestyrelsesmøde søndag d. 3. september 2017 på Hotel Park, Viaduktvej 25, 5500 Middelfart

 

Dagsorden:

 

1. Godkendelse af dagsorden

2. Lukket personsag

3. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 14. april 2017

4. Godkendelse af referat af Delegeretmødet d. 17. april 2017

5. Mailafstemninger siden sidste HB-møde

6. Forretningsudvalgets beretning

7. Sponsorprojekt med gæster

8. Budget 2017

9. Kvindeskak

10. Godkendelse af program for divisionsturneringen 2017-18

11. Udlændingereglen

12. Ratingreglement

13. Nyt fra hovedkredsene

14. Eventuelt

 

Bilag:

 

Referat
Punkt 5 – Fortolkning af §f i divisionsturneringen

Punkt 5 – Mailafstemning om oprykninger som følge af at Philidor trak sit hold i divisionsturneringen
Punkt 6 – Beretning
Punkt 6 – Minutes Nordic Chess Fed congress den 16 juli 2017.Stockholm
Punkt 6 – Status fra landstrænere
Punkt 7 – goBundl præentation
Punkt 8 – Drift
Punkt 8 – Godtgørelser for tillidsfolk i Dansk Skak Union
Punkt 8 – Status
Punkt 8 – Tilbud på skakmateriel
Punkt 9 – Kvindeskak
Punkt 10 – Divisionsturnering_2017-18 version 6
Punkt 11 – Mailbrev til klient 16-08-2017
Punkt 11 – Retsbog
Punkt 12 – Forslag til ændring i ratingreglementet sep 2017
Punkt 13 – medlemsantal
Punkt 13 – Nyt fra hovedkredsene

 

 

 

Hovedbestyrelsesmøde søndag d. 12. november 2017 på Hotel Park, Viaduktvej 25, 5500 Middelfart

 

Dagsorden:

 

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 3. september 2017
 3. Forretningsudvalgets beretning
 4. Regnskab
 5. Elitepolitik
 6. Landstræner/Eliteudvalg
 7. Ungdoms FU
 8. Budget 2018
 9. FIDEs regler for skakspillet
 10. Ungdomsskak
  1. U-DM Reglement
  2. U-GP
  3. U-Hold
 11. Opfordring fra 6. Hovedkreds om indskrænkning af FU’s skaklige aktiviteter
 12. Pokalturneringen
 13. Ændring af HB’s forretningsorden
 14. Udlicitering af opdateringen af Skakhåndbogen
 15. Nyt fra hovedkredsene
 16. Eventuelt

 

Bilag:

 

Referat

Bilag til pkt. 3 – Forretningsudvalgets beretning

Bilag til pkt. 3 – Status fra Landstrænerne

Bilag til pkt. 3 – Status på Divisionsturneringen

Bilag til pkt. 4 – Driftsregnskab

Bilag til pkt. 5 – Oplæg fra 6. HK vedr. Elitepolitik

Bilag til pkt. 5 – Oplæg fra 6. HK vedr. Elitepolitik – FU’s ændringsforslag

Bilag til pkt. 6 – Eliteudvalg

Bilag til pkt. 8 – Budget forslag 2018

Bilag til pkt. 9 – FIDEs regler for skakspillet pr. 1. januar 2018

Bilag til pkt. 9 – Laws of Chess 2018 – korrektionsmarkeret

Bilag til pkt. 9 – FIDEs regler for skakspillet pr. 1. januar 2018 (ændringer)

Bilag til pkt. 10a – Skakhåndbogen reglement for Ungdoms DM – forslag 1

Bilag til pkt. 10a – Skakhåndbogen reglement for Ungdoms DM – forslag 2

Bilag til pkt. 10a – Skakhåndbogen reglement for Ungdoms DM – forslag 3

Bilag til pkt. 10a – Ændringsforslag 1 Ungdoms-DM Reglementet

Bilag til pkt. 10a – Ændringsforslag 2 Ungdoms-DM Reglementet

Bilag til pkt. 11 – Opfordring fra 6. HK

Bilag til pkt. 12 – Pokalturneringen – forslag om Matchpoint

Bilag til pkt. 13 – Forslag om ændring af HB’s forretningsorden

Bilag til pkt. 14 – Forslag om udlicitering af Skakhåndbogen

Bilag til pkt. 15 – Medlemstal 31. oktober 2017

Bilag til pkt. 15 – Nyt fra Hovedkredsene

Bilag til pkt. 15 – Skoleskakpjece Midt- og Vestjylland