Dansk Skak Unions daglige ledelse:

Formand:
Poul Jacobsen
Brovangen 8
5464 Brenderup
Tlf. 40 83 36 16
formand@skak.dk    
Opgaver bl.a.:
Information, Elite, Bredde, Seniorskak, K-skak, IT
Skaknævnet, DSUs ansatte,
DSUs repræsentation udadtil og internationalt    
Kasserer:
Poul Guldbæk Olesen
Akelejevej 11
8240 Risskov
Tlf. 60 78 95 02
kasserer@skak.dk
Danske Bank 3409 0011548938
IBAN: DK7930000011548938
SWIFT: DABADKKK
MobilePay : 104378
Opgaver bl.a.:
Økonomi og regnskab,
Medlemskartotek,
DSUs arkiv og inventar
Skakbladet    
Sekretær:
Vakant
Varetages pt. af formand Poul Jacobsen

sekretaer@skak.dk   
Opgaver bl.a.:
Møder og referater
Legat- og fondsansøgninger
Regeludvalg
Ratingkomite
 
Udvikling:
Arild Rimestad
Lilletoften 52, 1. th.
2740 Skovlunde
Tlf. 42 26 04 66
udvikling@skak.dk 
Opgaver bl.a.:
Ungdomsskak
Pige- og kvindeskak
Onlineskak
Dommeruddannelse
Skakhåndbogen
 
Organisation:
Jesper Scherling Fris
Askevangen 68
3450 Allerød
Tlf. 28 89 09 97
organisation@skak.dk
Opgaver bl.a.:
Breddeskak
Lederpleje og -udvikling
Divisionsskak
Pokalturneringen