Hovedbestyrelsesmøde, søndag den 23. november kl. 09:30

Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referatet af HB mødet 31. august 2014
3. Forretningsudvalgets beretning
4. Personalepolitik
5. Økonomi og Regnskab
6. Budget for 2015
7. Divisionsturneringen
8. Regelændring vedr. Skaknævnet
9. Genindførelse af Kvindeklasse ved DM
10. Reglement for Senior Hurtigskak DM
11. Konsekvensrettelser af Skakhåndbogens afsnit 1
12. Opfølgning på seminar emner
13. Nyt fra hovedkredsene
14. Eventuelt

Bilag:
Referat

Bilag til pkt. 2 – godkendelse af referat fra sidste møde

Bilag til pkt. 3 – Forretningsudvalgets beretning
Bilag til pkt. 3 – Beretning fra kvindelandstræner
Bilag til pkt. 3 – Beretning fra Landstræneren
Bilag til pkt. 3 – Beretning fra U-landstræner
Bilag til pkt. 3 – Seniorberetning til HB møde 23 november 2014
Bilag til pkt. 5 – regnskab
Bilag til pkt. 6 – budget
Bilag til pkt. 7 – Bilag til Divisionsturneringen – henvendelser fra Viborg Skakklub
Bilag til pkt. 7 – Oplæg til Divisionsturnering formalia
Bilag til pkt. 8 – Regelændringer Skaknævnet
Bilag til pkt. 9 – Forslag til Kvinde DM klasse
Bilag til pkt. 11 – konsekvensrettelser af Skakhåndbogen afsnit 1 version 15 5 v1
Bilag til pkt. 13 – Medlemsantal juli kvartal

Hovedbestyrelsesmøde søndag d. 31. august 2014 kl. 10:30

Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referatet af HB mødet 18. april 2014
3. Forretningsudvalgets beretning
4. Nyt fra hovedkredsene
5. Økonomi og Regnskab
6. Budget for 2015 1. behandling
7. Divisionsturneringen a. Godkendelse af divisionsturneringsplanen b. Forslag fra Bov Skakklub
8. FIDEs regler for skak pr. 1/7 2014
9. Seniorskak.
10. Eventuelt

Bilag:
Referat
Bilag til pkt. 3 – beretning
Bilag til pkt. 3 – orientering fra landstræneren
Bilag til pkt. 3 – orientering fra Ungdomslandstræner
Bilag til pkt. 3 – status fra kvindelandstræneren – august 2014
Bilag til pkt. 4 – medlemsantal
Bilag til pkt. 5 – regnskab og budget – drift
Bilag til pkt. 5 – regnskab og budget – status
Bilag til pkt. 5 – Seniorskak budgetønsker
Bilag til pkt. 8 – FIDEs regler for skak
Bilag til pkt. 8 – ny § 11.3.b
Bilag til pkt. 9 – Ny formulering af afsnit 4 3 2
Bilag til pkt. 9 – Seniorskak status
Bilag til pkt. 9 – Seniorskak VM forslag

 

 

Hovedbestyrelsesmøde fredag d. 18. april 2014 kl. 15:30

Comwell Sport Rebild Bakker, Rebildvej 36, 9520 Skørping.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referatet af HB mødet 2. februar 2014
3. Ungdomslandstræneren orienterer
4. Forretningsudvalgets beretning
5. Turneringssystemet
6. Økonomi og Regnskab
7. Divisionsturneringen
8. Valg a. Repræsentation i FIDE og ECU b. Repræsentation i Nordisk Skakforbund c. Repræsentation i Tankesportsforbundet d. Ratingkomitéen e. Dansk Skaksalgs bestyrelse
9. Valg af FIDE præsident.
10. Valg af ECU præsident
11. Nyt fra hovedkredsene
12. FIDEs regler for skak pr. 1/7 2014
13. Aldersgrænser for seniorskak.
14. Indstillinger til hovedkredsenes hæderstegn og initiativpriser
15. DSUs hjemmeside
16. Næste periodes HB møder
17. Eventuelt

Bilag:
Referat 

Bilag til pkt. 3 – Beretning på HB-mødet Påsken 2014
Bilag til pkt. 3 – Oplæg til strategi-og handlingsplan f or kvindelandsholdet
Bilag til pkt. 6 – drift
Bilag til pkt. 6 – status
Bilag til pkt. 11 – medlemsantal 1. kvt 2014
Bilag til pkt. 12 – FIDE_regler_2014_LKJ
Bilag til pkt. 14 – Indstillinger hæderstegn 2014
Bilag til pkt. 14 – Indstillinger initiativpriser 2014
Bilag til pkt. 15 – DSUs hjemmeside

 

Hovedbestyrelsesmøde søndag den 2. februar, 2014 kl. 10:30
Hotel Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referatet af HB mødet 1. december 2013
3. Forretningsudvalgets beretning
4. Nyt fra hovedkredsene
5. Nyt fra Landstrænerne
6. Kartotek / turneringssystem – økonomi og planer
7. Priser på turneringsindbydelser + EMT afgifter
8. Delegeretmødet – forslag til behandling
9. Indstillinger til hovedkredsenes hæderstegn og initiativpriser
10. Forslag til divisionsturneringsdatoer 2014-2015
11. ”Snyd i skak”
12. Eventuelt.

Bilag.

Referat af HB møde 02.02.2014
Bilag til pkt. 3 – fu beretning 2 februar 2014
Bilag til pkt. 4 – medlemsantal
Bilag til pkt. 6 fra 6.HK
Bilag til pkt. 6 fra Finn Larsen
Bilag til pkt. 7 – fra Solrød Skakklub