Hovedbestyrelsesmøde lørdag d. 3. februar 2019 på BEST WESTERN Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 11. november 2018
 2. Mailafstemninger siden sidste HB-møde
 3. Forretningsudvalgets beretning
 4. Økonomi og regnskab
 5. Dansk Skaksalg ApS
 6. PR projekt
 7. Fastlæggelse af datoer for divisionsturneringen 2019/20
 8. Reglement for DM i lyn
 9. Reglement for DM i hurtigskak
 10. Reglement for DM i hurtigskak for kvinder
 11. Reglement for kandidatklassen ved DM
 12. Ændring af turneringssystemet
 13. Forslag vedr. offentliggørelse af politikker
 14. Forslag vedr. dommerkurser
 15. Kamp- og dommerlicens
 16. Skakhåndbogens afsnit 4
 17. Nyt fra hovedkredsene
 18. Eventuelt

 

Bilag:

 

Referat

Bilag til pkt. 4 – Forretningsudvalgets beretning

Bilag til pkt. 8 – Foreløbig plan Divisionsturning 2019-20

Bilag til pkt. 8 – Orientering fra Divisions TL

Bilag til pkt. 8 – Kalender 2019-20

Bilag til pkt. 9 – Reglement for DM i lyn

Bilag til pkt. 10 – Reglement for DM i hurtigskak

Bilag til pkt. 11 – Reglement for DM i hurtigskak for kvinder

Bilag til pkt. 13 – Ændring af turneringssystemet

Bilag til pkt. 14 – Forslag vedr. offentliggørelse af politikker

Bilag til pkt. 15 – Forslag vedr. dommerkurser

Bilag til pkt. 16 – Kamp- og dommerlicens

Bilag til pkt. 17 – EMT reglement med ændrings markeringer

Bilag til pkt. 17 – EMT reglement

Bilag til pkt. 17 – Ratingreglement med ændrings markeringer

Bilag til pkt. 17 – Ratingreglement

Bilag til pkt. 18 – Medlemstal

Bilag til pkt. 18 – Nyt fra hovedkredsene

 

 

Hovedbestyrelsesmøde søndag d. 3. marts 2019 på Milling Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Forretningsudvalgets beretning
 3. Dansk Skaksalg ApS
 4. Fastlæggelse af datoer for divisionsturneringen 2019/20
 5. Ændring af turneringssystemet
 6. Forslag vedr. offentliggørelse af politikker
 7. Forslag vedr. dommerkurser
 8. Kamp- og dommerlicens
 9. Elitepolitik
 10. Skakhåndbogens afsnit 4
 11. Eventuelt

 

Bilag:

 

Referat

Bilag til pkt. 4 – Ændring af skakliga program

Bilag til pkt. 5 – Ændring af turneringssystem

Bilag til pkt. 6 – Offentliggørelse af politikker

Bilag til pkt. 7 – Forslag vedr. dommerkurser

Bilag til pkt. 8 – Kamp- og dommer licens

Bilag til pkt. 9 – Ændring af elitepolitik og udvalg

Bilag til pkt. 10 – Skakhåndbogen

 

 

Hovedbestyrelsesmøde søndag d. 19. april 2019 på Hotel Svendborg, Centrumspladsen 1, 5700 Svendborg

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 3. februar 2019
 3. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 3. marts 2019
 4. Forretningsudvalgets beretning
 5. Økonomi og regnskab
 6. Elitepolitik
 7. Divisionsturneringen – fastlæggelse af grupper
 8. Forsalg til reglementsændring vedr. divisionsturneringen (8. HK)
 9. Forslag til ændring af reglement for pokalturneingen (6. HK)
 10. Forslag til ændring af reglement for pokalturneringen (FU)
 11. Medlemskampagne
 12. Ansøgning fra Chess House
 13. Ansøgning fra Dansk Skak Akademi
 14. Opsigelse af vor bankforbindelse med Danske Bank (7.HK)
 15. FU’s struktur (7.HK)
 16. FU’s indblanding i valg af hovedkredsformand (7.HK)
 17. Forslag til fejlrettelse i Skakhåndbogen (8HK)
 18. Pålæg om indgåelse af samarbejdsaftale med Dansk Skoleskak (8HK)
 19. Forslag om udskiftning af medlem af eliteudvalget (8.HK)
 20. Ungdomsinstruktørordningen (8HK)
 21. Åbent Spørgsmål til DSU (7HK)
 22. Valg
  1. Repræsentation i FIDE og ECU
  2. Repræsentation i Nordisk Skakforbund
  3. Repræsentation i Tankesportsforbundet
  4. Ratingkomiteen
  5. Dansk Skaksalgs ApS’s bestyrelse
  6. Turneringskomite til divisionsturneringen
  7. Divisionsturneringsudvalg
  8. Valg af divisionsturneringsleder
 23. Hæderstegn og initiativpræmier
 24. Nyt fra hovedkredsene

 

Bilag:

 

Referat

Bilag til pkt. 4 – Forretningsudvalgets beretning

Bilag til pkt. 4 – Divisions turneringslederens beretning

Bilag til pkt. 4 – Ungdomlandstrænerense beretning

Bilag til pkt. 6 – Mulige visioner fra landstræner

Bilag til pkt. 7 – Divisionsturnering gruppeindeling

Bilag til pkt. 8 – Forslag til regelændringer i Divisionaturneringen (8. HK)

Bilag til pkt. 9 – Forslag til regelændringer i Pokalturneringen (6. HK)

Bilag til pkt. 10 – Forslag til regelændringer i Pokalturneringen (FU)

Bilag til pkt. 12 – Ansøgning ChessHouse

Bilag til pkt. 13 – Ansøgning Dansk Skak Akedemi

Bilag til pkt. 17 – Fejlretning pgf. 25 i Skakhåndbogen

Bilag til pkt. 18 – Samarbejdsaftale med Dansk Skole Skak

Bilag til pkt. 19 – Udskiftning udvalgsmedlem

Bilag til pkt. 20 – Ungdomsinstruktørordningen

Bilag til pkt. 21 – Åbent spørgsmål til FU

Bilag til pkt. 23 – Hæderstegn og initiativpræmier

Bilag til pkt. 24 – Medlemstal 1. april 2019

Bilag til pkt. 24 – Nyt fra Hovedkredsenen

 

 

Hovedbestyrelsesmøde søndag d. 25. august 2019 på Milling Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 19. april 2019
 3. Godkendelse af referat af Delegeretmødet d. 21. april 2019
 4. Mailafstemninger siden sidste HB-møde
 5. Forretningsudvalgets beretning
 6. Imageprojektet
 7. Regnskab og økonomi
 8. Budget 2020
 9. Dansk Skaksalg ApS
 10. Chess House
 11. Godkendelse af program for divisionsturneringen 2019/20
 12. Forslag til ændring af Dansk Skak Unions love
 13. Indkaldelse til ekstraordinært delegeretmøde
 14. Forslag til praktisk organisering af reglementet m.v. på hjemmesiden
 15. Forslag til div. Ændringer af Skakhåndbogens afsnit 4.1.3 (8. HK)
 16. Dansk Skak Unions logo
 17. Nyt fra hovedkredsene
 18. Eventuelt

 

Bilag:

 

Referat

Bilag til pkt. 5 – Forretningsudvalgets beretning

Bilag til pkt. 5 – Landstræners beretning

Bilag til pkt. 6 – Afrapportering video

Bilag til pkt. 6 – Drejebog for lokal arrangement

Bilag til pkt. 6 – Hvorfor folk ikke spiller skak

Bilag til pkt. 7 – Drift

Bilag til pkt. 8 – Budget

Bilag til pkt. 11 – Program for divisionsturneringen 2019/20

Bilag til pkt. 11 – Indsigelse Tåstrup

Bilag til pkt. 12 – Udkast til ændring af DSU’s love

Bilag til pkt. 14 – Hjemmeside – praktisk organisering af love

Bilag til pkt. 15 – Forslag til rettelser af 4.1.3

Bilag til pkt. 16 – Implementering af af logo

Bilag til pkt. 17 – Medlemstal

Bilag til pkt. 17 – Nyt fra af hovedkredsene

Medlemstal pr. 1. juli

Stemmetal pr. 1. juli

 

 

Hovedbestyrelsesmøde søndag d. 3. novemer 2019 på Milling Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 25. august 2019
 3. Mailafstemninger siden sidste HB-møde
 4. Forretningsudvalgets beretning
 5. Regnskab og økonomi
 6. Opsamling fra seminardagen
 7. Budget 2020
 8. Etablering af disciplinærudvalg
 9. Nyt fra hovedkredsene
 10. Eventuelt

 

Bilag:

 

Referat

Bilag til pkt. 4 – Forretningsudvalgets beretning

Bilag til pkt. 5 – Driftsbudget

Bilag til pkt. 7 – Budget 2020

Bilag til pkt. 9 – Nyt fra hovedkredsene