Hovedbestyrelsesmøde søndag d. 27. november 2016 på Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Medlemskampagne – oplæg ved Jacob Aabling-Thomsen
 3. Organisation i forandring – oplæg ved Jacob Aabling-Thomsen
 4. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 21. august 2016
 5. Resultat af mailafstemning siden sidste HB-møde
 6. Forretningsudvalgets beretning
 7. Elitepolitik
 8. Skakbladet
 9. Økonomi
 10. Budget 2017
 11. Forslag til ændring af ratingreglementet
 12. Ændring af reglement til DM
 13. Maksimalt antal udlændinge i Divisionsturneringen
 14. Nyt fra hovedkredsene
 15. Eventuelt

 

Bilag:

 

Referat

Bilag til punkt 2 – Medlemsrekruttering 2016

Bilag til punkt 3 – Organisationsudvikling

Bilag til punkt 5 – Udskiftning i Divisionsturneringskomite

Bilag til punkt 6 – Beretning til HB møde 27. november 2016.

Bilag til punkt 6 – Status fra divisionsturneringslederen

Bilag til punkt 7 – Oplæg til Elite Politik

Bilag til punkt 8 – Indlæg fra 9. Hovedkreds

Bilag til punkt 9 – Driftsregnskab

Bilag til punkt 9 – Statusopgørelse

Bilag til punkt 10 – Bemærkninger fra 6. og 7. Hovedkreds

Bilag til punkt 10 – Budget Driftsregnskab

Bilag til punkt 10 – Budget Statusopgørelse

Bilag til punkt 10 – Budget Ungdomselite

Bilag til punkt 10 – Bemærkninger til Budget Seniorskak

Bilag til punkt 10 – Budget Seniorskak

Bilag til punkt 11 – ELO reglement

Bilag til punkt 11 – Ændring skakhåndbogens afsnit 4

Bilag til punkt 14 – Medlemstal pr. 30.9

 

 

Hovedbestyrelsesmøde søndag d. 21. august 2016 på Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 25. marts 2016
 3. Mailafstemninger siden sidste HB-møde
 4. Forretningsudvalgets beretning
 5. Forslag om ansættelse af pigelandstræner
 6. Budget 2017
 7. Divisionsturneringen
  1. Status fra Divisionsturneringslederen
  2. Godkendelse af program for divisionsturneringen 2016/2017
  3. Reglement for divisionsturneringen
  4. Overgangsregel vedr. Sydjysk Hovedkreds
 8. Pokalturneringen
 9. Forretningsorden for HB
 10. Reglement for DM
 11. Nyt fra hovedkredsene
 12. Eventuelt

 

Bilag:

 

Referat

Bilag til punkt 3 – Mailafstemninger siden sidste HB-møde

Bilag til punkt 4 – Forretningsudvalgets beretning

Bilag til punkt 4 – Ungdoms Grand Prix 2015/2016 – Evaluering

Bilag til punkt 5 – Forslag om ansættelse af pigelandstræner

Bilag til punkt 6 – Budget 2017 udkast

Bilag til punkt 6 – Driftsregnskab

Bilag til punkt 6 – Status

Bilag til punkt 7a – Retningslinjer for Divisions TL

Bilag til punkt 7a – Status fra TL

Bilag til punkt 7b – Xtracon Ligaen

Bilag til punkt 7b – 1. division gruppe 1

Bilag til punkt 7b – 1. division gruppe 2

Bilag til punkt 7b – 1. division gruppe 2 – Protest fra Haderslev

Bilag til punkt 7b – 2. division gruppe 1

Bilag til punkt 7b – 2. division gruppe 2

Bilag til punkt 7b – 2. division gruppe 3

Bilag til punkt 7b – 2. division gruppe 4

Bilag til punkt 7c – Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering

Bilag til punkt 7d – Aftale vedrørende etablering af Sydjysk Hovedkreds

Bilag til punkt 8 – Vedtægtsændringer Pokalskak

Bilag til punkt 9 – Forslag til ændringer i Forretningsorden for Dansk Skak Unions Hovedbestyrelse.

Bilag til punkt 9 – Ændringsforslag til HB’s Forretningsorden

Bilag til punkt 10 – DM reglement §35

Bilag til punkt 11 – Medlemstal pr. 30. juni 2016

 

 

Hovedbestyrelsesmøde søndag d. 27. marts 2016 på Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referatet af HB mødet 14. februar 2016
 3. Udnævnelse af Lars-Henrik Bech Hansen til æresmedlem af Dansk Skak Union
 4. Beretning
 5. Regnskab og økonomi
 6. Forslag fra 7. hovedkreds vedr. referatformen
 7. Divisionsturerningen
 8. Forslag om nedlæggelse af skakserveren
 9. Valg
 10. Hæderstegn og initiativpræmier
 11. Nyt fra hovedkredsene
 12. Fastlæggelse af den kommende sæsons HB-møder.
 13. Eventuelt

Bilag:

 

Referat

Bilag til punkt 4 – Beretning

Bilag til punkt 6 – Forslag fra 7. hovedkreds vedr. referatformen

Bilag til punkt 7 – Status Divisionsturerningen

Bilag til punkt 7 – Grupper kommende Divisionsturerningen

Bilag til punkt 8 – Forslag om nedlæggelse af skakserveren

 

 

Hovedbestyrelsesmøde søndag d. 14. februar 2016 på BEST WESTERN Hotel Fredericia, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia 

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referatet af HB mødet 29. november 2015
 3. Forretningsudvalgets beretning
 4. Forslag til ændring af ratingreglementet
 5. Fastlæggelse af datoer for Divisionsturneringen 2016/17
 6. Pokalturneringen
 7. Oplæg fra tænketanken og 9. hovedkreds samt opfølgning fra seminardagen
 8. Økonomi og regnskab
 9. Hæderstegn og initiativpræmier
 10. Nyt fra hovedkredsene
 11. Eventuelt

Bilag:

 

Referat

Bilag til punkt 3 – Beretning

Bilag til punkt 4 – Ændring af ratingreglementet

Bilag til punkt 5 – Fastlæggelse af spilledatoer for divisionsturneringen 2016-17

Bilag til punkt 6 – Ændringsforslag til reglement for pokalturneringen

Bilag til punkt 7 – Oplæg fra 9 hovedkreds

Bilag til punkt 7 – Oplæg fra Tænketanken

Bilag til punkt 10 – Medlemsoversigt pr 31-12-2015